กิจกรรม Social Blog


นักเรียนมีภาระเร่งด่วนที่ต้องกระทำบน Blog ดังนี้

♥  แต่ง Blog ให้สวยงามตามความสามารถ
♥  วางเรื่องที่กำหนด 2 เรื่อง คือ การสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย
♥  วางเรื่องสร้างสรรค์ 1 เรื่อง พร้อมเปิดประเด็น Comment
♥  ให้นักเรียนเข้าไปเยี่ยม Blog ของเพื่อนในห้องเดียวกันและ Comment ให้เพื่อน คลิกที่นี่ ถ้าต้องการเยี่ยม Blog
(เข้าเยี่ยมชม กดที่เมนู Blog ของเรา)
♥ ส่งงาน Blog ที่เมนูทางขวามือ หัวข้อ  ลิงค์เครือข่าย 531 (ส่งงานบล็อค) หรือ คลิก

  หมายเหตุ: ให้นักเรียนเร่งสร้างหน้าให้เพื่อน Comment ด่วน..

Advertisements

เกี่ยวกับ jeekong531

middle age but still active
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สารสนเทศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร