ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นส่วนสุดท้ายของการจัดการสารสนเทศ ซึ่งรายละเอียดหรือขั้นตอนการทำงานขึ้นอยู้กับชนิดของสารสนเทศ หรือรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างดังนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ผู้ใช้สามารถกำหนดการใช้งานได้เองนั้น เกิดจาก การทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.ผู้ดูแลโครงการ 2.ผู้ดูแลระบบ 3.ผู้นำเข้าข้อมูล 4.ผู้ใช้งานทั่วไป หรือ ผู้สืบค้นข้อมูล หน้าที่ของผู้ใช้งานแต่ละระดับ 1.ผู้ดูแลโครงการ   – กำหนดรหัสและชื่อระบบงานที่ผู้ใช้งานต้องการ   – กำหนดรหัสผู้ดูแลระบบของแต่ละระบบงาน 2.ผู้ดูแลระบบ   -ดัชนีเอกสารสร้างระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน โดยกำหนดโครงสร้างของระบบ เช่น, รายการที่ต้องการสืบค้น หรือ แสดงออกทางรายงาน   -กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ของระบบ   -กำหนดระดับและรหัสผู้ใช้งาน พร้อมทั้งให้สิทธิในการทำงานกับผู้ใช้งานแต่ละระดับ 3.ผู้นำเข้าข้อมูล   -นำเข้าข้อมูล ด้วยการบันทึกดัชนีเอกสาร , scan ภาพเอกสาร , แนบแฟ้มดิจิตอล   -แก้ไขเพิ่มเติม / ลบข้อมูล ที่จัดเก็บในระบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน   *ผู้ใช้งานแต่ละคนจะมีสิทธิในการทำงานต่าง ๆ กันตามสิทธิที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ 4.ผู้ใช้งานทั่วไป หรือ ผู้สืบค้นข้อมูล   -สืบค้นข้อมูล เพื่อการอ้างอิงหรือปฏิบัติงาน   -พิมพ์ภาพเอกสารระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิงจาก http://www.hss.moph.go.th/file_upload/p2138-1.pdf เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

Advertisements

เกี่ยวกับ jeekong531

middle age but still active
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  1. นางสาวชุติมา ศรีสุวรรณ พูดว่า:

    ช่วยเรียงข้อให้ถูกและมันจะน่าอ่านมากขึ้น
    จะได้ไม่ตาลาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s