สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ


คุณลักษณะของประชาชนชาวไทยในเรื่องชาตินิยม ความศรัทธาเทิดทูนบรรพบุรุษ ขาดการยึดมั่นในค่านิยมที่ดีงาม มองข้ามหลักปฏิบัติทางศาสนา คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามขาดหายไป ขาดจิตสำนึกสาธารณะ ละเลยวัตรปฏิบัตรอันเป็นวิถีชีวิตของชาวสยาม มีความเห็นแก่ตัว เพิกเฉย ถือว่าธุระไม่ใช่ ละเลยที่จะปกป้องสถาบันกษัตรย์ นักเรียนเป็นคนรุ่นใหม่ ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับปรากฎการณ์บ้านเมือง การข่าว การใช้สารสนเทศที่รวดเร็ว สร้างวิกฤตมากมาย สิ่งหนึ่งที่จะยังคงรักษาความเป็นไทยให้มั่นคงสถาพรต่อไปได้ คือการสร้าง การปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสถาบัน ชี้ถูกชี้ผิดให้ชัดแจ้ง นักเรียนจะต้องเป็นกำลังของชาติ ดังนั้น ควรจะต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแรงในทัศนคติและค่านิยมดังกล่าว ให้นักเรียนเขียนข้อคิดเห็นส่งครูตามประเด็น ดังนี้

นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
นักเรียนมีแนวทางในการฟื้นฟูจิตสำนึกของคนไทยในเรื่องนี้อย่างไร
กิจกรรมหน้าเสาธงส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักชาติศรัทธาในหลักศาสนาซาบซึ้งในคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ปกบ้านป้องเมืองไว้ให้เรา หรือไม่ (ควรทำอย่างไร….เสนอแนะ)
ให้ลงชื่อ นามสกุล เลขที่ ห้อง ท้าย Comment ด้วย

Advertisements

เกี่ยวกับ jeekong531

middle age but still active
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s