ทุกคนล้วนมีดี


เคยได้ยินมาว่า …”การที่เราเกิดมาเป็นคนนั้นแสนยาก เมื่อเกิดมาแล้วจะกลับมาเกิดอีกครั้งนั้นยากกว่า” จากข้อความดังกล่าวเมื่อเรามาทบทวนดูน่าจะเป็นความจริงอยู่มาก ในสภาวะปัจจุบัน คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์มีเป็นจำนวนมาก ต่างก็อยากมีทายาทแต่อาจติดขัดด้วยภาวะเศรษฐกิจบ้าง ความไม่พร้อมด้วยประการต่างๆบ้าง พวกที่จ้องรอคิวจะมาเกิดจึงไม่ได้เกิด บางคนทำท่าว่าจะได้เกิด ถูกทำแท้งเสียบ้าง แท้งเองบ้าง ต้องไปต่อคิวอีก…เราลองจินตรนาการดู..ในขณะที่พวกเราเกิดมาแล้ว เมื่อตายไปจะกลับมาเกิดอีกมันยิ่งยากกว่า นั่นมิใช่เพราะคิวยาวอย่างเดียว แต่เป็นการเข้าคิวกรรม ใครทำกรรมดีมากกว่ากรรมไม่ดี หักล้างกันแล้วอยู่ในแดนคนดีก็เสวยสุข ถ้าหักล้างกันแล้วติดลบ ก็ถูกลงโทษรับกรรม กรรมทุกกรรมอันที่จริงหักล้างกันไม่ได้ ใครก่อกรรมใด ย่อมต้องรับผลของกรรมนั้น กรรมใดที่เบียดเบียน ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ผู้กระทำกรรมนั้นต้องรับผิดชอบ ไม่มีชดเชย ไม่มีหักล้าง บุญก็คือบุญ บาป ก็คือบาป หักล้างกันไม่ได้ บาปมากกว่าบุญ ก็ต้องรับกรรมที่เกิดจากบาปก่อน หมดบาปแล้วเสวยบุญ เมื่อหมดทั้งบุญทั้งบาป อาจจะได้กลับมาเกิดอีก ….แต่เกิดเป็นอะไรไม่ทราบ..เพราะการเกิดใหม่อาจเป็นผลมาจากบุญและบาปนั่นเอง ..ที่บางคนมักพูดว่า..”เกิดมาใช้กรรม” บนเส้นทางของความเป็นคน เราลองนึกทบทวนกิจวัตรประจำวันของเราดูว่า เราได้มีส่วนในการเบียดเบียนผู้อื่นอย่างไรบ้าง ตั้งแต่ตนเอง พ่อ แม่ ครูอาจารย์ สัตว์น้อยใหญ่ทั้งที่ต้องมาใช้หนีกรรมเพื่อเป็นอาหารเรา รับใช้เรา … หรือต้องตายเพราะเราทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นมด ปลวก ยุง ริ้น นก หนู ปลา แมลง ต่างๆ มากมาย …บนเส้นทางของชีวิตเราจึงเสี่ยงมาก ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างประมาท ไม่เอื้ออาทร ไม่สนใจใยดีต่อผู้อื่น ไม่ลดละการเบียดเบียน ..มันจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้เราไม่ได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้ง…เราอย่าเสียเวลาอธิษฐานว่าถ้าชาติหน้ามีจริง ขอเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เลย …จงเร่งกอร์ปกรรมดีเสียแต่วันนี้ … คนพุทธ รักษาศีล 5 ได้ ก็เกิดเป็นคนง่ายขึ้นนะครับ..

พระพุทธองค์ท่านเกิดในตระกูลกษัตริย์ ท่านเห็นความจริงของชีวิตท่านจึงสละโลกียทรัพย์ แสวงหาวิมุตติ ความหลุดพ้น คือ ทำอย่างไรให้ชีวิตบริสุทธิ์ ไม่ต้องมาเวียว่าย ตาย เกิด เหมือนในอดีตอีก เพราะก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้า ท่านต้องเสวยพระชาติ ถึง 10 ครั้ง

“สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” นักเรียนที่รักทุกคน เรามีต้นทุนดีเพราะมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ จงใช้โอกาสนี้สร้างกรรมดี เพื่อเป็นทุนไปใช้ในชาติหน้า..

นักเรียนคิดว่า…นักเรียนมีกรรมดีอะไรที่อยากจะบอก หรือเล่าสู่กันฟัง …เพื่อเป็นอุธาหรณ์ เป็นแบบอย่าง แก่สาธุชน ก็ Comment ต่อท้าย อย่าลืมใส่ชื่อ เลขที่ด้วยนะครับ

เกี่ยวกับ jeekong531

middle age but still active
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s