เราใช้อะไร…ประกอบการตัดสินใจ


หากเราจะเลือกซื้อปลาทูสักตัว เราจะเลือกซื้ออย่างไร

  • คนที่มีประสบการณ์ในการซื้อปลาทูอาจจะบอกได้อย่างดีว่า ปลาทูที่อร่อย มัน ควรมีลักษณะอย่างไร แล้วนักเรียนมีหลักการเลือกซื้ออย่างไร
  • สิ่งที่นักเรียนใช้ประกอบในการตัดสินใจ…..เราเรียกว่า…อะไร

 

ความหมายของ ข้อมูล
         มีผู้รู้หลายท่านได้ให้คำจำกัดความไว้มากมาย แต่เมื่อมองในภาพกว้างๆแล้ว ข้อมูล (data)น่าจะหมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร เสียง ท่าท่าง หรือสัญลักษณ์ก็ได้ เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียน รายงาน บันทึก เหตุการณ์บ้านเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งต่างๆ หรือพูดง่ายๆก็คือ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆที่อยู่รอบตัวเรา เมื่อมีการหยิบยกมาพูดหรือกล่าวถึง ล้วนเป็นข้อมูลทั้งสิ้น เช่น นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงมีมาก โรงเรียนทุ่งสงอยู่ห่างจากชุมทางทุ่งสง 5 กิโลเมตร ลักษณะของข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่ดี คือข้อเท็จจริงที่มีลักษณะน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้เลย ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ถูกสั่งสมกันมาจนกลายเป็นคติโบราณ ภูมิปัญญา ที่ผู้คนในสังคมนั้นๆใช้ในการตัดสินใจหรือวางแผนในการระแวดระวังภัย เช่นการสังเกตดูสภาพดินฟ้าอากาศ เช่นคนในสมัยก่อนมีความเชื่อเกี่ยวกับท้องฟ้ามากมาย มีความเชื่อกันว่าวันใดก็ตามที่ฟ้าเปลี่ยนสีจากสีธรรมดาเป็นสีเหลืองออกแดง โบราณท่านว่าจะมีการเกิดมหันตภัยทางธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ชาวเรือกำลังออกเดินเรือปกติทุกๆวันแล้วอยู่ดีๆท้องฟ้าเกิดเปลี่ยนสีจากสีฟ้าธรรมดากลายมาเป็นสีเหลืองอมแดงขึ้นมาในทันที ให้ทายว่าจะเกิดพายุใหญ่ขึ้น ในวันนั้นจะไม่มีการออกเรือเลย ด้วยเหตุนี้เองชาวเรือจึงสังเกตุท้องฟ้าอยู่เสมอและยึดเอาท้องฟ้าเป็นหลักในการออกเร ือนั่นเอง โดยความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และได้ข้อพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญออกมาแล้ว ความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงคราวิปราศท้องฟ้าเป็นสีเลือด จะเกิดพายุอันตราย เรือควรงดออกเดินทาง ความเชื่อนี้ ผิดเพราะความจริงแล้ว ท้องฟ้าสีแดงเกิดจากการที่เมฆคิวมูโลนิมบัส ลดตัวลง เนื่องจากปริมาณเมฆฝนลดลง จึงไม่เพียงพอที่จะไปสร้างเมฆฝนได้ เมื่อปริมาณเมฆชนิดนี้ลดตัวลง ท้องฟ้าก็จะเปิดเอาแสงตะวันเข้ามามากขึ้นทำให้มองดูท้องฟ้าเป็นสีแดงในยามสนธยา ท้องฟ้าสีแดงกลับมีนัยว่าวันรุ่งขึ้นอากาศจะดีเป็นพิเศษ 
ฟ้าแดง

 อีกความเชื่อของชาวประมงสมัยก่อนว่า ถ้าฟ้าแดง คือปลาทูเข้าโป๊ะมาก ก็ไม่ต้องออกไปกลางทะเลลึกให้เสียเวลา เอาเรือเข้าไปตีอวนน้ำตื้นจับปลาทูในโป๊ะดีกว่า ปลาทูโป๊ะ ตัวเล็กกว่าปลาทูกลางทะเล แต่รสชาติอร่อยกว่ากันมาก ส่วนฟ้าเหลือง เป็นสัญญาณของลมมรสุม ที่เรียกว่า “ลมอุกา” ไม่มีใครออกเรือเหมือนกัน ไม่ใช่แค่ความเชื่อ แต่เป็นสัญญาณทางอุตุนิยมโบราณ ว่าถ้าฟ้าเหลืองใครออกเรือจะไม่ได้กลับบ้าน แล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้น ความเชื่อคนโบราณ เป็นภูมิปัญญา และหลักวิชาการที่ทำให้หลักการทางวิทยาศาสตรเกิดขึ้น เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีโบราณเหล่านี้ บางทฤษฎีหลักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเชื่อเช่นนั้น เป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้ เช่น เราเคยเชื่อกันว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตปลอดพายุ ไม่มีทางที่จะเกิดพายุใหญ่อย่างไต้ฝุ่นและเฮอริเคนได้ เราไม่เคยเชื่อว่าประเทศไทยตั้งอยู่บนรอยเลื่อนของแผ่นทวีป อันเสียงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เราไม่เคยเชื่อกระทั่งว่า ประเทศไทยจะเกิดคลื่นยักษ์ทสุนามิ แต่บัดนี้ กาลเวลาก็ได้อธิบายความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ผิด ๆของคนไทยได้อย่างชัดเจน เราได้เห็น ได้พบ หลายคนได้เผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่ไม่เคยเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทย แต่คนโบราณเชื่อว่ามี เราเคยหัวเราะปูย่าตายายของเรา ที่เคยเล่าถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในไทย เหตุการณ์พายุถล่มแหลมตะลุมพุกเมื่อปี 2505 เราคิดว่า ปู่เรา ยายเราเพ้อเจ้อ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์คลืนยักษ์เมื่อ ปี 2547 เราจึงได้เชื่อว่าทุกอย่างนั้นเป็นจริงตามที่คนโบราณเชื่อมา ถ้าคนโบราณไม่เคยพบเหตุการณ์เหล่านี้มาก่อน คงบอกลูกหลานไม่ได้ว่า เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี อะไรจะเกิดขึ้น ( อ้างอิงแนวคิดจาก xchange.teenee.com) ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน

สารสนเทศ คืออะไร

ความหมายของสารสนเทศ
          สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ สารสนเทศ จึงหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ การจัดเก็บข้อมูลที่ดี จะต้องมีการกำหนดรูปแบบของข้อมูลให้มีลักษณะง่ายต่อการจัดเก็บ และมีรูปแบบเดียวกัน ข้อมูลแต่ละชุดควรมีความหมายและมีความเป็นอิสระในตัวเอง นอกจากนี้ไม่ควรมีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนเพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บข้อมูล (อ้างอิงจาก WIKI 4 มิถุนายน 2553)

          จากความหมายของสารสนเทศ มีข้อความที่เราจะต้องให้ความสนใจ 2 คำ คือ การประมวลผล และ ข้อมูลที่ดี มีบางท่านกล่าวว่า ข้อมูลที่ดี มีฐานะเทียบเท่าสารสนเทศ เนื่องจากสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้เลย

ข้อมูลที่ดี มี ลักษณะอย่างไร

          1. ความถูกต้องแม่นยำ (accuracy) ข้อมูลที่ดีควรจะมีความถูกต้องแม่นยำสูง หรือถ้ามีความคลาดเคลื่อน (errors) ปนอยู่บ้าง ก็ควรที่จะสามารถควบคุมขนาดของความคลาดเคลื่อนที่ปนมาให้มีความคลาดเคลื่อน น้อยที่สุด

          2. ความทันเวลา (timeliness) เป็นข้อมูลที่ทันสมัย (up to date) และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ ถ้าผลิตข้อมูลออกมาช้า ก็ไม่มีคุณค่าถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำก็ตาม

          3. ความสมบูรณ์ครบถ้วน (completeness) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้องเป็นข้อมูลที่ให้ข้อเท็จจริง (facts) หรือข่าวสาร (information) ที่ครบถ้วนทุกด้านทุกประการ มิใช่ขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้นำไปใช้การไม่ได้

          4. ความกะทัดรัด (conciseness) ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่จะกระจัดกระจาย ควรจัดข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบที่กระทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ สะดวกต่อการใช้และค้นหา ผู้ใช้มีความเข้าใจได้ทันที
          5. ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance) ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาควรเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ ข้อมูลต้องการใช้ และจำเป็นต้องรู้ / ทราบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผน กำหนดนโยบายหรือตัดสินปัญหาในเรื่องนั้นๆ ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาอย่างมากมาย แต่ไม่มีใครต้องการใช้หรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

          6. ความต่อเนื่อง (continuity) การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในลักษณะของอนุกรมเวลา (time-series) เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหาแนวโน้มในอนาคต (อ้างอิงจาก 301math.exteen.com/20080118/entry-1 4 มิถุนายน 2553)

          อีกคำหนึ่งที่มีความสำคัญในการแยกข้อเท็จออกจากความจริง หรือพูดอีกอย่างว่า การสร้างความจริงให้เด่นชัด มีค่าความเชื่อมั่นในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เราเรียกกระบวนการจัดการนี้ว่า การประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีกระบวนการย่อยๆ ดังนี้

          1.การเก็บรวบรวมข้อมูล สมมตินักเรียนต้องการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเรื่องอาชีพของคนไทยในหมู่บ้าน นักเรียนอาจเริ่มต้นด้วยการออกแบบสอบถามสำหรับการไปสำรวจข้อมูล เพื่อให้ครอบครัวต่าง ๆ ในหมู่บ้านกรอกข้อมูล มีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้กรอกข้อมูลเพื่อทำการกรอกรายละเอียด มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวมรวมข้อมูลมีเทคนิคและวิธีการหลายอย่าง เช่น การใช้เครื่องจักรช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจกราดระหัสแท่ง หรืออ่านข้อมูลที่ใช้ดินสอดำฝนตำแหน่งที่กรอกข้อมูล

          2.การตรวจสอบข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูล ดูแลเรื่องความถูกต้องของข้อมูล มีการตรวจทานหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ข้อมูลที่จัดเก็บต้องมีความถูกต้องน่าเชื่อถือเพราะหากข้อมูลไม่น่าเชื่อถือแล้ว สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลก็ไม่น่าเชื่อถือด้วย

          3.การรวบรวมข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูล การรวบรวมข้อมูลที่เก็บไว้ให้เป็นแฟ้มข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง การไปสำรวจข้อมูลไม่ว่าเรื่องอะไร ส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลมาหลายเรื่อง จำเป็นต้องแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มเป็นเรื่องไว้เป็นแฟ้มข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

          4.การจัดเรียงข้อมูล ข้อมูลที่เก็บไว้เป็นแฟ้มควรมีการจัดเรียงลำดับข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการค้นหา หรืออ้างอิงในภายหลัง การจัดเรียงข้อมูลเป็นวิธีการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศวิธีหนึ่ง
          5.การคำนวณ ข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ข้อความ และตัวเลข ดังนั้นอาจมีความจำเป็นในการคำนวณตัวเลขที่ได้มาจากข้อมูล เช่น หาค่าเฉลี่ย หาผลรวม

          6.การทำรายงาน การสรุปทำรายงานให้ตรงกับความต้องการของการใช้งาน จะทำให้การใช้สารสนเทศมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น เพราะการทำรายงานเป็นวิธีการที่จะจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นสารสนเทศตามความต้องการ

          7.การจัดเก็บ ข้อมูลที่สำรวจหรือรวบรวมมา และมีการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ จะต้องดำเนินการจัดเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในภายหลัง การจัดเก็บ สมัยใหม่มักเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึก
         
          8.การทำสำเนา หากต้องการใช้ข้อมูลก็สามารถคัดลอกหรือทำสำเนาขึ้นใหม่ได้ การคัดลอกข้อมูลด้วยระบบทางคอมพิวเตอร์ ทำได้ง่ายและรวดเร็ว

          9.การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล เมื่อต้องการแจกจ่ายข้อมูลให้ผู้อื่นใช้สามารถกระทำการแจกจ่ายได้โดยง่าย เทคโนโลยีสื่อสาร สมัยใหม่ทำให้จัดส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
          (อ้างอิงจาก  http://www.thaigoodview.com/roomnet/roomnet46/IT46_2/index.html-page5.htm   4 มิถุนายน 2553 )

          สรุปได้ว่า ข้อมูล จะยกระดับเป็นสารสนเทศได้ จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ แต่อาจจะไม่ต้องครบทุกขั้นตอน ขึ้นอยู่กับว่า ข้อมูลนั้น มีแหล่งข้อมูลเป็นอย่างไร ข้อมูลบางชนิดมีแหล่งที่สมควรเชื่อถือได้เป็นปฐมอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดเก็บมาก กระบวนการจัดเก็บก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตรวจสอบบ้างเล็กน้อย ก็สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้เลย
      
          เมื่อกล่าวถึงแหล่งข้อมูล ขอขยายความเรื่องแหล่งข้อมูลหรือประเภทข้อมูลสักเล็กน้อย

          แหล่งข้อมูล พอที่จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

          1. ข้อมูลปฐมภูมิ  หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอันโนมัติต่าง ๆ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก ข้อมูลปฐมภูมิจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้น ๆ 

ตัวอย่าง ข้อมูลปฐมภูมิ
อัครพล ถาม กานต์พิชชาว่า มีพี่น้องกี่คน
วารุณี สังเกตเห็นว่า ปิยะวิทย์ชอบรับประทานอาหารรสจัด
เกสินี ส่งแบบสอบถามสำรวจความเห็นแผนปรองดองแห่งชาติ

         2. ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวบไว้ให้แล้ว บางครั้งมีการประมวลผลเป็นสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว เราก็ไปนำมาใช้งานได้เลย เช่น สถิติการส่งสินค้าออก จำนวนประชากร ผลการเรียนรู้ของนักเรียน

        ตัวอย่าง ข้อมูลทุติยภูมิ
        ครูวนิดา ขอรายชื่อนักเรียนจากฝ่ายทะเบียน
        เอกรัช ฝาก สร้อยฟ้าไปขอเบอร์โทรศัพท์จากโสภิดา
        กนกพิชญ์ พบการจัดอันดับการใช้ Face Book ได้รับความนัยมมาเป็นอันดับ 1

เกี่ยวกับ jeekong531

middle age but still active
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ เราใช้อะไร…ประกอบการตัดสินใจ

  1. jeekong531 พูดว่า:

    ครูได้ยินมาว่า..ต้องเป็นปลาทูเพศเมียด้วย ละ

  2. jeekong531 พูดว่า:

    สิ่งที่เราใช้ประกอบการตัดสินใจ เราเรียกว่า ข้อมูล ใช่ไหม ถ้าข้อมูลผิดพลาด หรือ ไม่ผ่านการคัดกรอง เหมือนที่ครูบอกว่าปลาทูอร่อยต้องเพศเมีย ถ้าเป็นข้อมูลที่อาจผิดพลาด ก็จะทำให้การตัดสินใจผิดไปด้วย ฉะนั้นเราจะมั่นใจอย่างไรว่าข้อมูลของเราเชื่อถือได้ ก็ต้องผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือ ภาษาตามหลักวิชาการเรียกว่า การประมวลผลข้อมูล ….ดูต่อว่า ต้องทำอย่างไรบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s