ทดสอบ

ก่อนเรียน หน่วยที่ 1      ระหว่างเรียนครั้งที่ 1     หลังเรียนหน่วยที่ 1      สารสนเทศ       เลขฐานสอง  

ก่อนเรียน หน่วยที่ 2       ระบบคอมพิวเตอร์      ระบบเครือข่าย

ก่อนเรียนหน่วยที่ 3        การสื่อสารข้อมูล        Social Network

Advertisements